مرحله 1. راهنمایی

به نکات زیر توجه نمایید ...

  • در همه مراحل قیمت دقیق در سمت راست بخش پایین مشاهده می شود
  • مراحلی که در بخش بالا به صورت شماره 1 تا 7 قرار دارد را به خوبی دنبال نمایید
  • غیر از زبان اول وب سایت هزینه هر یک از زبان ها نصف هزینه خود وب سایت می باشد
  • اطلاعات شخصی خود را با دقت وارد نمایید
  • پیشنهاد ما این است که برای بهتر دیده شدن وب سایت در موبایل و تبلت, از بخش شماره 6 استفاده نمایید
  • لازم به ذکر است که این بخش فقط در نهایت به صدور پیش فاکتور منتهی خواهد شد. لزومی ندارد که هزینه ای را در این مراحل پرداخت نمایید
  • در صورت امکان میتوانید از شماره هایی که در بالای وب سایت قرار دارد ارتباط برقرار نمایید
رفتن به مرحله بعد

مرحله 2. نوع وب سایت

نوع وب سایت خود را در این بخش انتخاب نمایید

رفتن به مرحله قبل
رفتن به مرحله بعد

مرحله 3. امکانات پایه

رفتن به مرحله قبل
رفتن به مرحله بعد

مرحله 4. امکانات مشترک

رفتن به مرحله قبل
رفتن به مرحله بعد

مرحله 5. امکانات تخصصی

رفتن به مرحله قبل
رفتن به مرحله بعد

مرحله 7. اطلاعات شخصی

رفتن به مرحله قبل

پیش فاکتور

  • 0
  • 0
0