site logo
site logo

سمینار تازه های دارو و درمان
فشار خون

برگزار کننده:دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ برگزاری

دهم ، یازدهم و دوازدهم مهر

هتل المپیک تهران

دارای امتیاز کامل باز آموزی

ارائه Certificate معتبر به دانشجویان

ثبت نام شرکت کنندگان

یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید
 • پکیج ویژه دانشجویان
  ثبت نام
 • پکیج ویژه دانشجویان + صرف نهار
  ثبت نام
 • پکیج ویژه داروسازان و پزشکان عمومی
  ثبت نام
 • پکیج ویژه داروسازان و پزشکان عمومی + صرف نهار
  ثبت نام
 • پکیج ویژه متخصصین و اعضای هیئت علمی
  ثبت نام
 • پکیج ویژه متخصصین و اعضای هیئت علمی + صرف نهار
  ثبت نام
ریاست سمینار
دکتر حمید اکبری

دانشیار رشته فارماسیوتیکس
دانشکده دارو سازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دبیر اجرایی
دکتر شکوفه شریفی
دبیر علمی
دکتر منوچهر قارونی

متخصص کاردیولوژی
فوق تخصص آنژیو گرافی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

درباره سمینار

با توجه به اهمیت بالای بیماری فشار خون و اثرات سوء بیشمار آن بر روی ارگان‌های مختلف بدن، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در جهت ادامه روند بسیج ملی فشار خون، اقدام به برگزاری سمینار با موضوع تازه‌های دارو و درمان فشار‌خون نموده است تا به سهم خود قدمی در جهت بروز رسانی دانش علوم پزشکی در خصوص مدیریت و کنترل این بیماری توسط همکاران عزیز رشته‌های مختلف سرتاسر کشور برداشته باشد.